Category Archives: Arbetsmiljö

Hemligheterna bakom hållbara arbetsbyxor

I en värld där slit-och-släng-kulturen blir allt mer ifrågasatt, har hållbarheten i arbetskläder, speciellt arbetsbyxor, blivit en central fråga. Det handlar inte bara om att spara pengar genom att undvika frekventa inköp, utan också om miljömedvetenhet och att värna om resurser. Men vad är det som gör vissa arbetsbyxor mer hållbara än andra? Handla dina… Read More »

När företagets lokaler blivit utsatt för klotter

Det finns olika saker som kan drabba ett företag och verksamheten negativt. Här kan vi bara se hur Covid-19 har slagit hårt mot vissa sektorer. Nu är det inte bara det som kan påverka negativt. Exempelvis kan företag göra felaktiga inköp. Det kan då leda till att de blir ansedda som oseriösa. Speciellt om det gäller produkter… Read More »

Relevanta produkter och kunskap om första hjälpen

Som företag så har man en skyldighet att se till så att man har en så säker arbetsplats som det bara går. Det gäller att skaffa produkter för första hjälpen som finns tillgängliga för de anställda. Det gäller också att det finns relevant kunskap hur man på bästa sätt hjälper till om en olycka skulle… Read More »

Dålig luft på kontoret?

Klagomål om den upplevda arbetsmiljön på ett kontor är inget ovanligt. Ett av de vanligare klagomålen är just om luften. Och det finns goda anledningar för företag att ta dessa klagomål på allvar och faktiskt undersöka situationen. Dålig luft kan ha många konsekvenser för en arbetsplats. Till att börja med kan det öka antalet sjukdagar… Read More »

Viktigt med bra arbetsmiljö

Vi påverkas mycket av luften som vi andas, alla har vi erfarenheten av att kliva ut en skön vinterdag och dra in den friska kalla luften. Det är viktigt med bra arbetsmiljö och för den som sitter på ett och samma kontor hela dagarna kanske upplever ibland att det kan vara dåligt med luft och… Read More »

Modernt skogsarbete

Det var ingen lek att under början av 1900-talet jobba i skogen, det var oerhört slitsamt och det arbete man gjorde gjordes för hand. Skogsarbetet var viktigt då det för många var den enda inkomstkällan som en familj kunde ha. De som jobbade i skogen arbetade med enkla medel, det var timmersvans, barkjärn, yxa och… Read More »

Arbetsmiljö

Det finns många risker och regler i arbetsmiljön att ta hänsyn till som arbetsgivare. Några vanliga och viktiga faktorer kring detta är till exempel buller, kemiska risker, ergonomi och stress där du som arbetsgivare tillsammans med skyddsombud systematiskt kan följa upp, undersöka och sedan åtgärda de brister som finns. Verkstadsmiljö Om man arbetar exempelvis inom verkstadsmiljö så… Read More »