Dålig luft på kontoret?

Klagomål om den upplevda arbetsmiljön på ett kontor är inget ovanligt. Ett av de vanligare klagomålen är just om luften. Och det finns goda anledningar för företag att ta dessa klagomål på allvar och faktiskt undersöka situationen.

Dålig luft kan ha många konsekvenser för en arbetsplats. Till att börja med kan det öka antalet sjukdagar anställda ta ut under ett år. Men även de som håller sig friska kan påverkas så pass mycket att de upplever sig ha mindre energi och därför även presterar sämre.

Snabbaste sättet att gå till botten med detta är såklart att kontakta en expert inom området och be dem kontrollera luften. Resultaten de får kan de sedan presentera och tillsammans komma på den bästa lösningen för kontoret.

Faktorerna de kommer att kolla på är flera. Luftfuktigheten är ett vanligt besvär. De nivå man vill nå är omkring 45%. Sjunker den under denna nivå kommer luften kunna börja irritera luftvägarna, huden och slemhinnorna hos de anställda. Är fuktnivån för hög kan det istället vara ett problem för själva byggnaden då risken för fukt- och mögelskador ökar.

Temperaturen är också en viktig faktor. Allt mellan 20-25 grader anses vara bra för en inomhusmiljö. När temperaturen överstiger detta kommer luften börja kännas tung och torr. Ett för kallt klimat kan dock snabbt bli en hälsorisk och även bara lite svalare kommer att minska trivseln.

Luften kan också innehålla en rad orenligheter som påverkar hur alla på kontoret upplever den. Materialen runtikring oss utsöndrar partiklar vi sedan andas in, men utomhusluften kan beroende på omgivningen också vara en betydelsefull faktor. I dessa fall är det viktigt att kontrollera att ventilationssystemet inkluderar tillräckliga filter som skyddar inomhusluften att bli påverkad.

Det är dock bra att veta att inomhusluften kan tillfälligt bli sämre efter exempelvis en renovering eller bara genom inflytt av nya möbler. Men så länge ventilationen fungerar som den ska kommer luften bli bättre efter en tid.