Modernt skogsarbete

Det var ingen lek att under början av 1900-talet jobba i skogen, det var oerhört slitsamt och det arbete man gjorde gjordes för hand. Skogsarbetet var viktigt då det för många var den enda inkomstkällan som en familj kunde ha. De som jobbade i skogen arbetade med enkla medel, det var timmersvans, barkjärn, yxa och andra dåtidens verktyg för skogsarbete. Annat är det idag med modernt skogsarbete.

timber-horse

Skogsarbetande hästar

Det var under vintertid som den mesta skogen togs och arbetarna låg ute under långa perioder i en skogskoja. Vintertiden var den bästa för att det var enklare att transportera den fällda skogen på snön. Man kunde dra timret på kälkar med hästar för att frakta dessa till närliggande älvar så på vårkanten då floden blev kraftigare kunna flotta timret till de stora sågverken. Dåtidens skogsarbetare var oftast bönder som skötte om sitt jordbruk på sommaren och när snön kom så åkte man ut som skogsarbetare.

nikshor / Shutterstock.com

nikshor / Shutterstock.com

Numer så går det betydligt snabbare och enklare även om maskinerna är avancerade, utvecklingen har verkligen gått fram sedan i början av 1950-talet då motorsågen kom. Dagens moderna maskiner som kallas skördare användas för allt de en stor skara män gjorde förr. Den hydrauliska kranen är utrustad med ett skördaraggregat och maskinföraren ser till så att aggregatet greppar om trädstammen och kapar av den. Även kvistning och kapa trädet i lämpliga längder är vad maskinen gör.