Relevanta produkter och kunskap om första hjälpen

Som företag så har man en skyldighet att se till så att man har en så säker arbetsplats som det bara går. Det gäller att skaffa produkter för första hjälpen som finns tillgängliga för de anställda. Det gäller också att det finns relevant kunskap hur man på bästa sätt hjälper till om en olycka skulle vara framme. Det behöver inte alltid vara ett hjärtstopp eller något annat allvarligt utan kan vara en kraftig blödning av ett skärsår eller liknande.

Köp in produkter för första hjälpen

Alla på företaget bör vara medveten om var de produkter som köpts in förvaras. Se till att hitta en bra och central plats för första hjälpen produkterna som köpts in. Det finns färdiga displaytavlor där man regelbundet kan fylla på med produkter som tagit slut. Det finns även första hjälpen väskor som kan köpas in för att kunna följa med på resa eller om man har bilburen personal som kan vara i behov av första förband och liknande. Det viktiga är att det finns hjälpmedel tillgängligt.

Utbildning inom området första hjälpen

Det kan även finnas anledning att genomgå utbildning på företaget inom området första hjälpen. Alla borde få lära sig HLR (Hjärt- och lungräddning) på sina arbetsplatser. Första hjälpen kan bestå av många delar och det gäller att man får lära sig grunderna i detta så man inte står handfallen om det skulle hända något på arbetsplatsen. Den kunskap som man får kan man även ha nytta av i andra sammanhang. Så om det flaggas för någon utbildning inom första hjälpen så se till att gå den.