Om ett stambyte blir nödvändigt i de fastigheter du äger

Många fastigheter i Stockholm är byggda i mitten av 1900-talet och har kommit till åren. Det ytliga är ofta synligt och du kanske har sett hur fasaden eller taket blir utbytt. Men mindre synligt är stammen som är en del av avloppssystemet. För dig som äger fastigheter är det viktigt att hålla en hög teknisk standard.

Fördelen är att du slipper problem som läckage eller att avloppsvatten rinner ut på golvet. I värsta fall kan det skada inventarier och du vill helst undvika kostsamma reparationer. Då många vill vara proaktiva och ge hyresgästerna och dig själv mindre problem väljer många fastighetsägare att genomföra ett stambyte i god tid.

Få hjälp med stambyte

Det finns olika sorters stambyten och det behöver inte vara tidskrävande eller kostsamt. Du kan få stöd att bedöma din stam och hur ett stambyte går till. Väljer du att göra en relining innebär det att skapa nya rör inuti de gamla rören. Om delar av rören är förstörda och behöver bli utbytta kan du behöva göra ett partiellt stambyte.

När stora delar av rören är skadade, gamla eller förstörda är det vanligtvis traditionellt stambyte som blir aktuellt. Då rivs våtutrymmen och hela stammen blir utbytt. Du kan få råd och stöd av Frakka som ger gratis byggkonsultation.