Arbetsmiljö

Det finns många risker och regler i arbetsmiljön att ta hänsyn till som arbetsgivare. Några vanliga och viktiga faktorer kring detta är till exempel buller, kemiska risker, ergonomi och stress där du som arbetsgivare tillsammans med skyddsombud systematiskt kan följa upp, undersöka och sedan åtgärda de brister som finns.

safety-officer-

Verkstadsmiljö

Om man arbetar exempelvis inom verkstadsmiljö så är buller en av de vanliga riskerna, detta påverkar dig inte bara tillfälligt genom stress och trötthet utan kan ge bestående hörselskador. Förutom hörselskydd mot bullerskador så är skyddsglasögon viktigt vid arbete. Där finns också ofta olika kemikalier och det ska finnas rätt ventilationssystem för detta men även utsug och uppfångande av de luftföroreningar som bildas i lokalen på arbetsplatser där detta behövs.

Verktyg och maskiner

Man ska också vara uppmärksam på vibrationer från olika maskiner där statiska ensidiga rörelser kan ge förslitningsskador i längden, man bör också helst ha maskiner som har ett skydd så de stannar om man kommer i närheten av farliga rörliga delar så att hålla sina maskiner och verktyg modernare och mer uppdaterade kan hjälpa till att undvika många farliga situationer.

Regler och lagar

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller inom arbetsmiljön och hålla sig ajour, uppdaterad och hela tiden systematiskt arbeta för att hålla en bra arbetsmiljö för sin personal.