När företagets lokaler blivit utsatt för klotter

Det finns olika saker som kan drabba ett företag och verksamheten negativt. Här kan vi bara se hur Covid-19 har slagit hårt mot vissa sektorer. Nu är det inte bara det som kan påverka negativt. Exempelvis kan företag göra felaktiga inköp.

Det kan då leda till att de blir ansedda som oseriösa. Speciellt om det gäller produkter från länder med dålig etisk inställning och miljöfarlig produktion. Allt skapar extra kostnader att tvätta bort. Kanske det heller inte går att tvätta bort den stämpel företaget fått.

Något som går att tvätta bort, är klotter. Dock är det också något som medför en kostnad, vilket blir ett negativt resultat. Du behöver dock bli av med klottret så att kunder och klienter kan se ditt rätta ansikte. Kolla här för att få bra hjälp av en expert inom området.

Klotter räknas enligt lagen som skadegörelse på annans egendom. Straffskalan säger att klotter kan medföra böter upp till ett års fängelse. Givetvis medför det också att gärningsmannen måste betala skadestånd till den drabbade parten. Vid mycket grov skadegörelse sträcker sig straffskalan upp till maximalt fyra år. Med andra ord är det bästa att inte klottra.