Rätt person på rätt position

Alla som drivit företag ett tag vet säkert vikten av att få tag på rätt personer för rätt position i företaget. När detta sker märker man inom kort hur värdefullt det kan vara för tillväxten och själva maskineriet kan börja fungera mycket smidigare. Detta är dock ofta en stor utmaning som måste tacklas på rätt… Read More »

Att jobba med outplacement

Outplacement är ett koncept som kommer från USA och fungerar som ett skyddsnät för anställda som förlorar jobbet. Prevalensen av detta varierar stort mellan olika branscher men även mellan företag inom en och samma bransch. Här tänkte vi titta lite närmare på vad det betyder för ett företag att jobba med outplacement. Många gånger är… Read More »

Viktiga företag för Sverige

Är alla företag viktiga för Sverige kan man fråga sig, ja i den mån att de skapar arbetstillfällen och tillför något för Svensk ekonomi så är de viktiga för Sverige. Vissa företag utmärker sig mer än andra och vissa företag kommer med nya innovationer som kan sätta Sverige än mer på kartan som ett land… Read More »

Viktigt med bra arbetsmiljö

Vi påverkas mycket av luften som vi andas, alla har vi erfarenheten av att kliva ut en skön vinterdag och dra in den friska kalla luften. Det är viktigt med bra arbetsmiljö och för den som sitter på ett och samma kontor hela dagarna kanske upplever ibland att det kan vara dåligt med luft och… Read More »

Varför det är viktigt med en kickoff

Vi börjar numera röra oss allt närmare slutet av detta år, vilket således snart gör det dags att ropa in det nya. Ett nytt år bjuder på nya möjligheter även för företaget och därför är det bra att man inleder det nya året på ett så bra sätt som möjligt. Här är företagskickoffen extremt värdefullt… Read More »

Anpassa sina företagslokaler

Att som företag äga sin lokal har många fördelar, man kan anpassa sina företagslokaler exakt som man vill utan att behöva fråga någon fastighetsägare. Man kan ansöka om bygglov om man skulle vilja bygga ut om det blivit för trångbott. Nackdelarna är väl att man får stå för kostnaderna om något måste åtgärdas i fastigheten,… Read More »

Service på stora maskiner

Fördelar att använda sig av nya moderna maskiner i skogsarbete eller liknande är att det är en helt annan arbetsmiljö än i äldre maskiner av liknande typ. Du känner inte av det tunga arbete som maskinen utför i samma utsträckning som tidigare modeller. Även nya maskiner behöver fungera som de ska och det behövs också… Read More »

Dag för lokalbyte för företaget

Börjar lokalerna ni befinner er i vara för små? Har ni som företag vuxit de senaste åren så kostymen ni befinner er i inte passar den verksamhet som bedriv, vilket angenämt problem ni sitter med. Att växa som företag kan innebära stora förändringar, har man en industri av något slag och lokalerna börjar bli trångbodda… Read More »

Företagets utveckling

När företaget börjar få lite stabilitet och kundstocken håller sig ganska stark så är det dags att börja tänka på nästa steg i utvecklingen. Det gäller att ha en plan att hålla sig till och låta alla delar utvecklas tillsammans. Man ska inte ha för bråttom när man startar sitt företag då det också kan… Read More »

Att skapa tillväxt

Hur skapar man tillväxt? Detta är en evig fråga för många företag idag, och tyvärr en fråga som saknar en enkel lösning i de flesta fall. Det finns dock saker man bör hålla i åtanke när man ämnar skapa tillväxt och här tittar vi på just på detta. Planera framåt Som företagare är det lätt hänt… Read More »