Personalen är vår viktigaste resurs

Uttrycket “Personalen är vår viktigaste resurs” är något som säkerligen alla har hört. Ofta som ett klyschigt sätt att visa hur värdefull företagets ledning anser att de anställda är. Redan under 80-talet så började uttrycket göra sina rundor inom företagssverige. Trots att den av vissa kan uppfattas som lite urvattnad så är det ingen tvekan om att… Read More »

Förnyelse på verkstaden

Om man bedriver något typ av verksamhet så vet man hur viktigt det är att hålla efter och se till så att lokaler och maskiner håller en viss standard. Det gäller att räkna och budgetera för varje budgetår vad som ska åtgärdas och om någon maskin behöver bytas ut. Annars kan det bli en ordentligt… Read More »

Ordning och reda

Om man bedriver ett företag så är det mycket som ska hållas ordning på, allt från marknadsföring, försäljning, ekonomi till personal och lokaler. Att omge sig av bra personal underlättar mycket av dessa saker. Dock gäller det att ha ordning och reda på företaget. Om det inte finns en viss struktur och det blir ett smärre… Read More »

Bra molntjänster för företag

Molntjänster kan hjälpa ditt företag att verkligen få igång informationseffektiviteten. Det gäller att nyttja den teknik som finns för att kunna växa. Det finns riktigt bra verktyg som kan visa sig vara väldigt viktiga för ditt företag. För vissa branscher är det såklart viktigare än för andra, men det är få branscher som inte har… Read More »

Vikten av god företagsekonomi

I termen företagsekonomi finns det ett par olika discipliner som alla är relaterade till företaget på ett sätt eller annat. Genom att hålla god företagsekonomi kan man se till att styra företaget framåt mot en ljusare framtid. Företagsekonomi finns till att börja med som ett ämne att studera på universitet och högskolor. Praktiskt taget alla dessa… Read More »

Komma igång med e-handel

Att börja sälja över nätet är långt från det mest komplicerade ett företag kan börja göra idag.  Teknologi och innovation har gjort detta till en relativt enkel process och för de något mer komplicerade delarna finns det en hel del hjälp att få tag på. Med tanke på hur viktigt det är med internetnärvaro för företag idag… Read More »

Därför är det viktigt med bra interna system

Ett av de viktigaste sätten att effektivisera en organisation är att se över hur dess rutiner fungerar. Idag finns det förutom rena rutinförändringar även mycket hjälp att här hitta i form av interna digitala system.  Genom att använda sig av datorsystem kan man dels samla all relevant information på samma ställe men ofta även automatisera… Read More »

Vilken företagsform passar dig?

Det finns ett antal olika företagsformer som ens företag kan använda sig av. Vilket man bör välja beror såklart på ett par olika faktorer och förutsättningar. Här tittar vi på några av de vanligaste företagsformerna och vad som särskiljer dem. Aktiebolag Aktiebolag är troligtvis den populäraste företagsformen idag och den har ett flertal fördelar både… Read More »

Att göra en marknadsundersökning

Som företagare bör man ju veta hur ens marknad ser ut. Vet man inte detta är det svårt att ta fram en fungerande strategi för företaget och utan en sådan blir det betydligt svårare, om inte omöjligt, att bli framgångsrik på marknaden. Punkter som man bör ha klart för sig så tidigt så möjligt, helst… Read More »

5 events från 5 industrier som du borde besöka

Som företagare är det aldrig fel att fokusera på fler branscher än ens egen. Även om man jobbar inom mode, är det bra att veta vad som händer in om bilbranschen och vad folket på börsen gör. Allting hänger samman när det kommer till den globala ekonomin och trender inom en bransch kan lätt blöd… Read More »