Lär er använda Understanding Personal Potential (UPP)

När du står inför en nyrekrytering kan det vara svårt att hitta rätt person för uppdraget. Det är många parametrar som måste stämma in för att hitta den individ som är bäst lämpad för jobbet. För att hitta rätt är arbetsintervjun det mest vanliga tillvägagångssätt, men det finns också andra metoder för att finna en ny kollega som kommer passa perfekt på företaget.

Ökning av psykologiska tester

Det har blivit alltmer vanligt att företag använder arbetspsykologiska tester vid rekrytering av personal. Du har säkert hört upplägget Understanding Personal Potential, eller UPP. Det är en metod som omfattar ett 30-tal olika personlighetsdimensioner som både mäter den arbetssökandes personlighet och motivation till arbetet. Ett pricksäkert test, eftersom metoden även mäter personens dagsform – vilket så klart är ett avgörande element för att få sanningsenliga resultat.

Utvecklingen kräver bättre tester

Har du rekryterat personal tidigare låter säkert metoden “Big Five” bekant. UPP är ett rekryteringsverktyg som är baserat på den metoden, men som blivit utvecklad, bättre och utökad av antal variabler som testet innehåller. Detta för att samhället och arbeten har utvecklats, personlighetsvariabler som är avgörande och aktuella på dagens arbetsmarknad.