Marknadsför ditt företag online

Marknadsföring online har länge varit en viktig del av många företags marknadsföringsstrategier. Men det handlar ju inte om en enda form av marknadsföring, utan är uppdelad i en rad olika former. Att hitta rätt form eller former för företaget kan alltid kräva att man provar sig fram. Men nästan oavsett vilken sorts verksamhet ett föredrag… Read More »

Olika företag har olika krav och behov

Om man driver ett företag inom industrin så finns det olika krav och behov för att verksamheten ska fungera optimalt. Det gäller att man hittar det sätt som passar bäst på företaget. Det kan vara olika typer av mätningar som måste göras för att säkerställa kvalitén på olika produkter. Som industri så bör man använda… Read More »

Att äga sin egen fastighet som företagare

Om man väljer att äga sin egen fastighet som företagare så finns det ett par saker som man bör ta i beaktning. Det kanske inte är någon skattemässig fördel att äga sin egna fastighet men det kan vara en bra investering då fastigheter brukar ha en förmåga att stiga i värde. Så om det finns… Read More »

Relevanta produkter och kunskap om första hjälpen

Som företag så har man en skyldighet att se till så att man har en så säker arbetsplats som det bara går. Det gäller att skaffa produkter för första hjälpen som finns tillgängliga för de anställda. Det gäller också att det finns relevant kunskap hur man på bästa sätt hjälper till om en olycka skulle… Read More »

Att åka själv på affärsresa

För en del som driver företag åker med jämna mellanrum på olika typer av affärsresor. Att åka på affärsresa innebär att man träffar på presumtiva kunder som man kanske inte annars skulle träffa på. De flesta gångerna så bokar man in träffar med olika tänkbara företag som skulle kunna bli kund för ert företag. Det… Read More »

Skicka ut anställda på affärsresor

Affärsresor är en daglig förekomst i företagsvärlden och något många företag behöver spendera tid på att planera emellanåt. När man som företag ska skicka ut anställda på affärsresa för första gången är det bra att fördjupa sig något i ämnet först. Till att börja med måste man bestämma hur de anställda ska betala för saker… Read More »

Dålig luft på kontoret?

Klagomål om den upplevda arbetsmiljön på ett kontor är inget ovanligt. Ett av de vanligare klagomålen är just om luften. Och det finns goda anledningar för företag att ta dessa klagomål på allvar och faktiskt undersöka situationen. Dålig luft kan ha många konsekvenser för en arbetsplats. Till att börja med kan det öka antalet sjukdagar… Read More »

Extra förvaringsmöjligheter för företaget

Ett förvaringstält kan vara en mycket bra tillgång för dig som behöver förvara dina saker på ett tryggt och säkert sätt. Oavsett om du har ett stort företag eller om du är ett mindre bolag som är i behov av förvaringsutrymme kan förvaringstältet vara lösningen på dina problem. Förvaringstältet har förstås sin stora fördel i… Read More »

Rätt person på rätt position

Alla som drivit företag ett tag vet säkert vikten av att få tag på rätt personer för rätt position i företaget. När detta sker märker man inom kort hur värdefullt det kan vara för tillväxten och själva maskineriet kan börja fungera mycket smidigare. Detta är dock ofta en stor utmaning som måste tacklas på rätt… Read More »