Vad gäller för CE märkning inom EU

Produkter som kommer ut på marknaden måste vara säkra. CE-märkningen av en produkt innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller de hälsokrav och krav på säkerhet som EU ställer. CE-märkning står sammanfattningsvis för hälsa, miljö och säkerhet.

Det är möjligt att sälja produkten med tillverkarens försäkran om att produkten är säker och inte heller miljöfarlig. Hur vida detta är möjligt beror på vad för typ av produkt det är man säljer eller tillverkar. Arbetsmiljöverket som kontrollerar CE-märkning gör exempelvis kontroller av allt från maskiner, stegar, skyddsutrustning och ställningar.

CE-märket är också ett varumärke som tillåter fri försäljning av produkter över gränserna inom EU och EES.

Introduktionen av denna märkning gjorde det möjligt för alla tillverkare att visa att deras produkter uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

Vikten av CE-Märkningen

Sedan 1995 ska alla maskiner som kommer ut på marknaden vara CE-märkta. Som användare av dessa maskiner ska du ställa krav på att CE-märkning är korrekt och att det finns en försäkran om överensstämmelse. Vidare garanterar tillverkaren att alla skyltar, anvisningar och dokumentation finns och är korrekt för att du ska kunna använda varan du köpt på ett korrekt sätt. Kort sagt för att du som kund ska känna dig trygg med att varan följer de regler som EU har satt upp.