För dig som försöker förbättra din industriella målningslinje

Om ditt företag tillverkar produkter vet du hur viktig tillverkningsprocessen är. Varenda steg i processen behöver fungera som den ska för att ditt företag inte ska förlora pengar. När vi pratar om en produktion i större mängd är variationerna i kvaliteten svår för en människa att kunna följa. Du behöver maskiner som gör jobbet åt dig.

Ta in hjälp

Ett exempel är den industriella målningslinjen, problem under detta steg kan innebära större mängder produkter som behöver kasseras. En fallstudie på Jönköping universitet hos ett företag som tillverkade dörrar visade att 44% av produkterna som inte höll måttet berodde på problem med målningen. Dynalyse har ett smart system som inte bara optimerar färgmängden, utan samlar även information om klimat och temperatur. Med denna maskin får du parametrarna som påverkar produkten skickade från maskinen till styrsystemet. Du kan på så sätt enkelt kontrollera och ändra dessa parametrar när du jobbar med kvalitetsförbättringen och six sigma-metodiken.

Inte bara kan du förbättra kvaliteten med en maskin som sköter färgmängdsmätning. Du kan även få hjälp att hantera variationer i din produktion samt att du kan planera din processkapacitet bättre. Det betyder ju att du kan med hjälp av datan öka och minska produktionen hanterbart baserat på er övriga kapacitet.