Håll kontakten med dina kunder

business_meetingDet är naturligvis viktigt att du kan erbjuda bra varor och tjänster, men det är lika viktigt att du har en bra relation med dina kunder. Det innebär inte bara att ge kunden bra service och ett trevligt bemötande, det finns också en del andra saker du kan göra.Se till att med jämna mellanrum ha personlig kontakt med din kund. Framförallt gäller det här under de perioder du förhandlar om en affärsuppgörelse.

Minnet är kort

Forskning har visat att 50-70% av all information vi tar in glömmer vi inom 1-2 dagar. Det här gäller både dig själv och din kund.

  • För därför noggranna anteckningar under era möten
  • Din kund har glömt dig efter två dagar. Det spelar ingen roll hur trevlig och charmerande du varit, det bara är så.

Håll kontakten

Det gäller därför att hitta ett sätt att få dig att stanna kvar i kundens medvetande utan att bli tjatig. Många gånger kan inte kunden bestämma sig vid första mötet. Skapa därför en färdig rutin för hur du följer upp dina lunder:

  • Dag 1. Möte med kunden. ‘Glöm’ att berätta en del av informationen, så har du senare en anledning att återkomma.
  • Dag 2 . Tacka kunden genom att skicka ett mejl där du sammanfattar ert möte, samtidigt som du berättar vad som kommer att ske de närmaste dagarna.
  • Dag 3. Ring eller skicka e-post med den information som saknas eller annat som är värt att veta.
  • Dag 4. Telefonsamtal där du stämmer av hur ni ska fortsätta med nästa steg. Dvs bokar en ny tid, kollar att kunden fått all info osv…

På det här sättet har du under fyra dagar hållit kontakten levande på ett trevligt sätt och har nu stor chans för att det blir affär.