Ta hjälp av bemanningsföretag

business-team-having-meeting-in-officeTrots allt tal om lågkonjunktur är det alltid företag som går bra och har behov av mer personal. Kanske är du en av dem som känner att ditt företag behöver förstärkning, men tvekar inför att ta kostnaden för en till anställd? Dels kan det kan det kännas riskabelt rent ekonomiskt, men det är också ett ansvar mot den som kommer ny: det känns inte bra om du efter bara en kort tid måste meddela att ni tyvärr inte har råd att ha den nyanställde kvar, då verksamheten inte längre är lika överhettad.Det här är inget nytt problem. Det har i alla tider varit upp och nedgångar i ekonomin som medfört att företag och organisationer måste hitta sätt att hantera skillnader i behov av arbetskraft. De varianter som har använts har varit:

  • Säsongsarbetare
  • Semestervikarier
  • Tillfälliga inhopp. Pensionärer och före detta anställda som tillfrågats om att arbeta några dagar, t ex vid sjukdomar.
  • Behålla övertaliga under lågkonjunkturer och vidareutbilda dem, samtidigt som de används som extra resurs, när personal tillfälligt är borta. Det användes tidigare av nästan hela det japanska näringslivet, men de allt snävare ekonomiska marginalerna tvingade till sist att även de har fått börja friställa vid lågkonjunktur.

Bemanningsföretag

På senare år har en ny möjlighet tillkommit: bemanningsföretagen. Hur skiljer sig de ifrån de tidigare alternativen? Bemanningsföretagen hjälper både de utan arbete och företag som behöver arbetskraft. De tar hand om många av de kvalificerade sökanden som blivit utan jobb, ofta när arbetsmarknaden är tuff. Istället för att invänta arbetsuppgifter på ett enda företag, kan en person på det här sättet ibland få heltidssysselsättning genom att hoppa in enstaka dagar eller ibland längre perioder på olika företag. Det ger även fördelar för dig som företagare, då du bara betalar för den tid du behöver.