Vilken företagsform passar dig?

Det finns ett antal olika företagsformer som ens företag kan använda sig av. Vilket man bör välja beror såklart på ett par olika faktorer och förutsättningar. Här tittar vi på några av de vanligaste företagsformerna och vad som särskiljer dem.företagande_143785585

Aktiebolag

Aktiebolag är troligtvis den populäraste företagsformen idag och den har ett flertal fördelar både för stora och små företag. Det kräver dock att man har ett aktiekapital på 50 000 kronor och går man någonsin under hälften av detta riskerar man att behöva likvidera företaget. Ett aktiebolag är en juridisk person och därmed ansvarig för företagets skulder. Det vill säga att skulden inte faller personligen på ägarna av bolaget.

Enskild näringsidkare

Många som startar företag själv väljer denna företagsform. Den är väldigt enkel att använda sig av och lämpad för just små företag. Det största problemet med att vara enskild näringsidkare är dock att det kan vara svårt att särskilja sin egen ekonomi från företagets. Som enskild näringsidkare är man dessutom personligen ansvarig för företagets alla skulder om företaget inte kan betala dem.

Handels- eller Kommanditbolag

Båda dessa former har aspekter av aktiebolag och enskild näringsidkare. Strukturen påminner om ett aktiebolag, men man behöver inget kapital för att starta antingen ett handels- eller kommanditbolag och ägarna av företaget är även personligt ansvarig för företagets skulder.  För att välja denna företagsform krävs det dock att man är minst två personer. Skillnaderna mellan dessa två är inte stor, men betydelsefulla.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är ämnat att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och alla som är med i den ska vara delaktiga i verksamheten. Varje medlems ekonomiska ansvar är mer eller mindre begränsad till insatsen de betalade för att bli en medlem. För att kunna starta en ekonomisk förening måste man vara minst tre personer. Detta kan inkludera både fysiska och juridiska personer.