Personalen är vår viktigaste resurs

Uttrycket “Personalen är vår viktigaste resurs” är något som säkerligen alla har hört. Ofta som ett klyschigt sätt att visa hur värdefull företagets ledning anser att de anställda är. Redan under 80-talet så började uttrycket göra sina rundor inom företagssverige. Trots att den av vissa kan uppfattas som lite urvattnad så är det ingen tvekan om att det ingen tvekan om att det även ligger mycket sanning bakom det. Men hur gör man verklighet av det uttalandet? Hur kan man agera baserat på det?

Talent Management

En term som blir allt vanligare när det handlar om att ta hand om sina anställda är Talent Management. Det hela är ett strategiskt förhållningssätt för hur företaget rutinmässigt skall behålla sina anställda. Det handlar alltså om att identifiera vilka personer som är viktigast för företaget, låta dessa utvecklas på företaget och arbeta för att behålla dem. Detta är extra lockande med tanke på att rekryteringar är extremt dyrt, speciellt felrekryteringar.

För att detta skall fungera fullt ut så behövs det förutom rätt kompetens även en god förankring på ledningsnivå. Som ett komplement till talent management som kan ses som den övergripande strategin finns även retention, ett mer specifikt förhållningssätt. För en mer djuplodande beskrivning av detta kan man läsa vidare på Andersson & Dorsch sida i ämnet.

Förmåner

Ett annat vanligt sätt att visa uppskattning för alla de anställda på ett företag är att erbjuda olika typer av förmåner. De flesta typerna av förmånerna man kan ge till sina anställda räknas som ersättning för arbete om måste därför skattas för precis som om det vore utbetalt i lön. Detta registreras sedan på den anställdes lönespecifikation.

Några av de förmåner som inte behöver förmånsbeskattas är viss form av friskvård och motion samt till exempel julgåvor och jubileumsgåvor av ett begränsat värde.