Hantera expansion av företaget

success-joy-winners-businessDet börjar gå riktigt bra för ditt företag och du tjänar pengar. Då kommer kanske tanken att det är dags att expandera och utöka verksamheten.Även om du just nu har en ekonomisk stabilitet så behöver det inte betyda att verksamheten är stabil. Innan du börjar planera för att expandera bör du analysera de perioder när det gått mindre bra och bedöma risken för att de är återkommande. Exempelvis har de flesta företag ständiga nedgångar vissa tider på året därför att årstiderna påverkar verksamheten.

Andra faktorer att tänka på

  • Undvik att bli beroende av en enda kund. Kommer ditt företags intäkter nästan uteslutande från en kund? Om den kunden plötsligt bestämmer sig för att flytta över till en konkurrent försvinner kanske så mycket av din omsättning att företaget inte ens går med vinst. Ifall du just då har investerat i utbyggnader och ny personal kan expansionen bli ödesdiger. Dessutom kommer du i en beroendeställning: storkunden vet sin betydelse och kan pressa dig att ge rabatter och förmåner du egentligen inte har råd med.
  • En succéprodukt. Om på samma sätt ditt företag drar in den mesta vinsten på en enda produkt kan följderna bli förödande om den av någon anledning tappar i popularitet.
  • Externa faktorer. För att ta ett aktuellt exempel: du har tagit över tio biografer som du efter stor möda lyckats att göra lönsamma. Under en tid har du planerat att köpa in några till biografer, finansierade genom belåning.  Nu höjer staten bioskatten från 6 till 25%, som tur är innan du gått vidare med expansionen.

Innan du bestämmer dig för att expandera är det alltså en god idé att först försäkra dig om att du har ekonomisk reserver, så att du klarar dig när du drabbas av en vikande marknad eller andra oförutsedda kostnader .