För dig med tillverkande företag

För ett tillverkande företag är logistiken det allra viktigaste. Det handlar om att få sina komponenter “just in time” men även att kunna leverera sina produkter på ett säkert sätt och naturligtvis i tid. Plockning och märkning vid utleverans är kritiska punkter i leveranskedjan. Ett sätt att göra märkningen säkrare är att göra den automatisk. Hos Domino Printing kan du läsa mer om smidiga lösningar för företaget.

Transporter egen regi

Det är enkelt att låta en entreprenör sköter transporterna ut från företaget. Du slipper en hel del problem men och andra sidan har du ingen kontroll över transporterna. På grund av den ständigt pågående miljödiskussionen kan det kännas angeläget att veta att företagets miljömål även kan omfatta transporterna.

Tänk på miljözonerna

Från 1 januari 2020 har kommunerna i Sverige rätt att besluta om miljözoner i miljökänsliga områden. Det kan dock vara svårt att övervaka att en entreprenör har godkända bilar. Det kan därför vara ett skäl till att sköta transporterna från företaget i egen regi.

Idag har åtta stora svenska städer infört miljözoner enligt Miljözon klass 1. Det utgör självklart en begränsning i din logistik men med egna bilar har du stora möjligheter att klara dessa begränsningar.