Därför är det viktigt med bra interna system

Ett av de viktigaste sätten att effektivisera en organisation är att se över hur dess rutiner fungerar. Idag finns det förutom rena rutinförändringar även mycket hjälp att här hitta i form av interna digitala system. Genom att använda sig av datorsystem kan man dels samla all relevant information på samma ställe men ofta även automatisera stora delar av de vanligaste processerna.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen har på gått som alla företag konstant en hög arbetsbelastning. Dels så skall alla de verifikationerna som fås in vid transaktioner bokföras, något som kan vara ett stort arbete i sig om företaget är stort eller genomför många transaktioner.Utöver det så skall avdelningen även hantera löneutbetalningar och leverera rapporter på företagets ekonomiska situation till företagets beslutsfattare. Det första systemet som används för att förenkla detta är självklart ett bra bokföringsprogram, något som inte någon ekonomiavdelning idag är utan. Som tillägg till detta kan man sedan lägga till system för till exempel lönehantering och rapportering.

Frånvaro

Ett vanligt problem inom medelstora och större företag är hanteringen av frånvaro, speciellt sjukfrånvaro. Utan ett system är det lätt att sjukanmälningarna tappas bort eller inte kommer in till rätt person som behöver dem. Detta leder till sin tur att man inte hinner skaffa in en ersättare och kan med det få stort produktivitetsbortfall.Även rehabiliteringen av långtidssjukskrivna kan ofta leda av det så utredningar och uppföljningar lätt missas. I vissa fall kan det innebära direkta regelbrott mot statliga och fackmässiga lagar och regler.

Intranät

Informationsutbyte på ett företag är enormt viktigt. Att alla inte kan hålla sig informerade gällande förändringar inom företaget leder gärna till missförstånd, missade möjligheter och försämrad effektivitet. Med ett intranät där företagets anställda och ledning kan publicera viktiga eller intressanta nyheter blir det enkelt för företagets anställda att snabbt få en överblick över det som har hänt istället för att behöva söka igenom e-postens inkorg efter nyhetsbrev.Det finns många intranätlösningar att välja mellan men i denna artikeln (på engelska) kan du hitta några av de bästa lösningarna som finns idag.