Att åka själv på affärsresa

För en del som driver företag åker med jämna mellanrum på olika typer av affärsresor. Att åka på affärsresa innebär att man träffar på presumtiva kunder som man kanske inte annars skulle träffa på. De flesta gångerna så bokar man in träffar med olika tänkbara företag som skulle kunna bli kund för ert företag. Det… Read More »

Skicka ut anställda på affärsresor

Affärsresor är en daglig förekomst i företagsvärlden och något många företag behöver spendera tid på att planera emellanåt. När man som företag ska skicka ut anställda på affärsresa för första gången är det bra att fördjupa sig något i ämnet först. Till att börja med måste man bestämma hur de anställda ska betala för saker… Read More »

Dålig luft på kontoret?

Klagomål om den upplevda arbetsmiljön på ett kontor är inget ovanligt. Ett av de vanligare klagomålen är just om luften. Och det finns goda anledningar för företag att ta dessa klagomål på allvar och faktiskt undersöka situationen. Dålig luft kan ha många konsekvenser för en arbetsplats. Till att börja med kan det öka antalet sjukdagar… Read More »

Extra förvaringsmöjligheter för företaget

Ett förvaringstält kan vara en mycket bra tillgång för dig som behöver förvara dina saker på ett tryggt och säkert sätt. Oavsett om du har ett stort företag eller om du är ett mindre bolag som är i behov av förvaringsutrymme kan förvaringstältet vara lösningen på dina problem. Förvaringstältet har förstås sin stora fördel i… Read More »

Rätt person på rätt position

Alla som drivit företag ett tag vet säkert vikten av att få tag på rätt personer för rätt position i företaget. När detta sker märker man inom kort hur värdefullt det kan vara för tillväxten och själva maskineriet kan börja fungera mycket smidigare. Detta är dock ofta en stor utmaning som måste tacklas på rätt… Read More »

Att jobba med outplacement

Outplacement är ett koncept som kommer från USA och fungerar som ett skyddsnät för anställda som förlorar jobbet. Prevalensen av detta varierar stort mellan olika branscher men även mellan företag inom en och samma bransch. Här tänkte vi titta lite närmare på vad det betyder för ett företag att jobba med outplacement. Många gånger är… Read More »

Viktiga företag för Sverige

Är alla företag viktiga för Sverige kan man fråga sig, ja i den mån att de skapar arbetstillfällen och tillför något för Svensk ekonomi så är de viktiga för Sverige. Vissa företag utmärker sig mer än andra och vissa företag kommer med nya innovationer som kan sätta Sverige än mer på kartan som ett land… Read More »

Viktigt med bra arbetsmiljö

Vi påverkas mycket av luften som vi andas, alla har vi erfarenheten av att kliva ut en skön vinterdag och dra in den friska kalla luften. Det är viktigt med bra arbetsmiljö och för den som sitter på ett och samma kontor hela dagarna kanske upplever ibland att det kan vara dåligt med luft och… Read More »

Varför det är viktigt med en kickoff

Vi börjar numera röra oss allt närmare slutet av detta år, vilket således snart gör det dags att ropa in det nya. Ett nytt år bjuder på nya möjligheter även för företaget och därför är det bra att man inleder det nya året på ett så bra sätt som möjligt. Här är företagskickoffen extremt värdefullt… Read More »

Anpassa sina företagslokaler

Att som företag äga sin lokal har många fördelar, man kan anpassa sina företagslokaler exakt som man vill utan att behöva fråga någon fastighetsägare. Man kan ansöka om bygglov om man skulle vilja bygga ut om det blivit för trångbott. Nackdelarna är väl att man får stå för kostnaderna om något måste åtgärdas i fastigheten,… Read More »