Varför det är viktigt med en kickoff

Vi börjar numera röra oss allt närmare slutet av detta år, vilket således snart gör det dags att ropa in det nya. Ett nytt år bjuder på nya möjligheter även för företaget och därför är det bra att man inleder det nya året på ett så bra sätt som möjligt. Här är företagskickoffen extremt värdefullt för att både ge ny kraft och motivation till företagets medarbetare samt synka arbetsinsatserna under det kommande året.

Under en företagskickoff finns det mycket man kan blanda in på schemat som är av värde för företaget och dess anställda på ett sätt eller annat. Det kan handla om allt ifrån att nya rekryteringar ska få en bra chans att lära känna de övriga i företaget till att försöka ingjuta ny kraft i de anställda, kanske genom att berömma dom för föregående år och eventuella framgångar.

Bland det värdefullaste med en kickoff tidigt inpå ett nytt arbetsår är dock att se till så att samtliga anställda i företaget har en bra bild om vilka mål man har och hur man ämnar att nå dessa. På så vis blir det betydligt tydligare för varje individ vad just de kan göra för att främja detta mål på bästa sätt, vilket tenderar att ge betydligt bättre resultat än om alla dra åt olika håll. Lägg upp en plan för er kickoff så det inte är bortkastade pengar. Vad vill ni att era anställda ska lära sig under de här dagarna? Vad ska de ta med sig tillbaka kontoret? Ni borde få upp arbetsglädjen och lusten så att alla känner sig pigga och redo att tackla nya arbetsdagar när de kommer tillbaka. Det betyder att det ska vara mer ros än ris på en kickoff, även om företaget just nu befinner sig i en svacka.

Det finns även ett otroligt stort värde i att bara umgås och ha roligt tillsammans. En kickoff brukar normal sett innefatta en betydligt mera avslappnad stämning än en vanlig arbetsdag, något som den också är tänkt att vara. Ett bra sätt att lätta upp stämningen under en kickoff är att bjuda på någon form av show under dagen eller kvällen. Har de anställda inte redan hittat till den avslappnade stämning som eftersträvas så kan detta mycket väl vara det som får vågskålen att tippa i rätt riktning. Större företag är uppdelade i avdelningar och då är det svårt att lära känna folk på andra avdelningar än sin egen. Kanske uppgifterna är solitära vilket betyder att många jobbar utan att ha kontakt med arbetskamraterna alls. En kickoff ger de anställda chansen att knyta kontakt med varandra och få en ny vän på kontoret.