Service på stora maskiner

Fördelar att använda sig av nya moderna maskiner i skogsarbete eller liknande är att det är en helt annan arbetsmiljö än i äldre maskiner av liknande typ. Du känner inte av det tunga arbete som maskinen utför i samma utsträckning som tidigare modeller. Även nya maskiner behöver fungera som de ska och det behövs också service på stora maskiner som är nya.

Som med de flesta maskiner så krävs det ett underhåll, mycket kan man kanske fixa själv men det absolut bästa är att skriva ett avtal för detta så vid större reparationer så är det bara att ringa in en mekaniker som kommer och åtgärdar felen. Det kan sparas en del pengar genom ett serviceavtal och skönt att veta att man får hjälp när den behövs. En maskin av typen skogsskördare eller skotare får inte stå still allt för länge då det innebär kostnader att ha dessa stillastående.

Att underhålla och sköta om sina maskiner innan de går sönder är en stor fördel, då man vet vilka förluster som det kan bli vid stopp så blir dessa underhållskostnader inte allt för stora jämfört med om en skogsmaskin blir stående i ett par timmar eller till och med ett dygn om det vill sig riktigt illa. Det gäller att vara förutseende och sköta om sin maskinpark så att allt väl fungerar då de ska användas. Service och underhåll är viktigt för alla maskiner, kanske än viktigare på maskiner som drar in större pengar under en arbetsdag.