Rätt person på rätt position

Alla som drivit företag ett tag vet säkert vikten av att få tag på rätt personer för rätt position i företaget. När detta sker märker man inom kort hur värdefullt det kan vara för tillväxten och själva maskineriet kan börja fungera mycket smidigare. Detta är dock ofta en stor utmaning som måste tacklas på rätt sätt.

Rekrytering på ett företag kostar mycket tid och pengar. Och när man lagt ned båda i att anställa någon bara för att sedan behöva låta dem gå inom ett år eller så, känner man effekten av detta i många olika aspekter av företaget. Är det dessutom någon i chefsposition som det handlar om känns detta av ännu mer.

Av denna anledning är det inte så underligt att många företag vänder sig till rekryteringsfirmor när det kommer till att tillsätta chefer och nyckelpersoner på företag. Ett exempel på en sådan firma är Headagent, som arbetar i Stockholm. Dessa företag har tillgång till väldigt stora kontaktnätverk och vet hur man skapar tydliga och effektiva kravprofiler för positioner som måste fyllas i andra företag. Detta blir speciellt effektivt när det handlar om att tillsätta chefer då många som har erfarenheter av sådana positioner är vana att bli kontaktade och inte söka jobben själv.

Genom att anlita en rekryteringsfirma avlastar man sitt eget företag genom att inte behöva spendera tid och resurser på att jaga ned och kontakta personer som kan passa positionen som måste fyllas. Istället får man lämpliga kandidater levererad till en och man kan sedan utföra sina egna intervjuer för att hitta den som verkligen passar bäst. Men det betyder inte att man inte har ett svårt jobb framför sig ändå. En intervju är en viktig del i det arbete man måste göra själv. Sajten Chef kan tipsa om vad man behöver tänka på för att skapa en bra intervju.

Medan man kan få ut en hel del ur en bra intervju är det när personen sätts i arbete då man får reda på vad de verkligen kan göra. På grund av detta är det väldigt vanligt med att anställningsavtal inkluderar en provanställningsperiod där arbetsgivaren inte bundit sig till en anställning bortom en viss tidsram. Den exakta tiden detta handlar om kan variera från jobb till jobb, men den får max pågå i sex månader. Efter denna tid går anställningen automatiskt över till tillsvidareanställning, också kallad fast anställning. Men upp till denna period har arbetsgivaren möjlighet att avsluta anställningen med minst två veckors uppsägningstid.