Företagets utveckling

När företaget börjar få lite stabilitet och kundstocken håller sig ganska stark så är det dags att börja tänka på nästa steg i utvecklingen. Det gäller att ha en plan att hålla sig till och låta alla delar utvecklas tillsammans.

Man ska inte ha för bråttom när man startar sitt företag då det också kan vara till nackdel att växa alldeles för fort. Kan man inte hålla nivån uppe på  kvalitén i alla led så tappar man snart delar av sitt kundunderlag och därmed minskad orderingång som kan leda till att man istället måste säga upp personal och stänga ner avdelningarna man nyss byggt upp.

Det är då bättre att starta i mindre skala och bygga upp företaget så att det får en stabil grund att stå på sedan se över vad man behöver för att satsa ännu högre. Klara vi oss med den lokal vi finns i nu eller måste vi flytta, alternativt bygga ut? Är det mest lönsamt att ha produktion och lager lokalt eller ska vi flytta dessa till annan ort eller blir det billigare och bättre att flytta det till ett helt annat land.

Det kan också vara en idé att outsourca det man kan och fokusera på ökad orderingång och leveranser. Man kan till exempel låta ett annat företag sköta pappershanteringen med moms och skatteinbetalningar samtidigt som man själv fokuserar på kärnverksamheten.