Att skapa tillväxt

Hur skapar man tillväxt? Detta är en evig fråga för många företag idag, och tyvärr en fråga som saknar en enkel lösning i de flesta fall. Det finns dock saker man bör hålla i åtanke när man ämnar skapa tillväxt och här tittar vi på just på detta.

Planera framåt

Som företagare är det lätt hänt att man kör på från dag till dag utan några egentliga planer för företagets framtid. Att det dagliga arbetet fungerar och går som det ska är så klart ett kriterium för att företaget ska ha en framtid, men om man inte avsätter tid för arbete som just rör detta kan man heller inte räkna med att utvecklas i den takt man hoppats på.

Rekrytera och anlita rätt

Så fort det gäller att anställa en ny person eller anlita någon en tid framöver för till exempel rådgivning, då gäller det att man fokuserar mer på att få in någon som passar bäst i företaget och inte bara den är bäst på papperet. Lägger man ned tid och energi på rekryteringen och verkligen se till att bygga upp det bästa teamet man kan kommer man även märka av detta i företagets framgång.

Informera och var tydlig

I ett företag är det viktigt att alla arbetar mot ett gemensamt mål. Tydliga mål ger direktion till alla som arbetar på företaget och när alla vet hur de bäst sköter sin del för att nå detta kommer man mest troligt se ökad effektivitet. Områden som man bör satsa på här är marknadsplanen, affärsplanen, policys av olika slag, personalhandbok och liknande.

Bygg som om företaget skulle säljas

Medan man aldrig vet var företaget kommer att befinna sig långt in i framtiden och vilken situation man själv kommer att vara i bör man konstant tänka på hur det skulle se ut om man fick för sig att sälja företaget. På så sätt lär man sig att bygga upp värde i företaget i form av metoder som att skydda varumärket, skapa omfattande kunddatabaser och bilda rätt struktur i företaget; att se på vad som värderas högt när folk köper företag säger mycket  om vad som också kan skapa tillväxt.