Att jobba med outplacement

Outplacement är ett koncept som kommer från USA och fungerar som ett skyddsnät för anställda som förlorar jobbet. Prevalensen av detta varierar stort mellan olika branscher men även mellan företag inom en och samma bransch. Här tänkte vi titta lite närmare på vad det betyder för ett företag att jobba med outplacement.

Många gånger är det större företag eller i offentlig verksamhet där man ser outplacement användas mest. Detta behöver dock inte vara något som används varje gång en anställd får gå utan är ett program som oftare används just vid neddragningar i större skalor. Man ser även detta i samband med att industrier läggs ned då det öppnar upp möjligheter för andra aktörer att etablera sig. Detta kan då vara ett samarbete mellan stat, kommun och företag och fungera som en del av ett outplacementprogram som ämnar omplacera personal till den eventuella nya industriverksamheten.

Det är vanligt för företag att ta in experter vid outplacement. Då det inte används regelbundet är det inte riktigt kostnadseffektivt att ha denna expertis inom företaget. De kan då sätta upp ett program som anpassas efter alla omständigheter och se till att var och en som medverkar i programmet får bästa möjliga hjälp.

I ett outplacementprogram ämnar man att få tillbaka alla medverkande in på arbetsmarknaden igen. Exakt vad detta betyder kan variera stort från person till person. Medan några söker liknande anställning kanske andra inser att de hellre skulle vilja jobba med något annat eller till och med starta eget. Ett outplacementprogram försöker helt enkelt ta reda på vad var och en har för ambitioner och hjälpa med att realisera dessa.

Outplacement kan även inkludera utbildningsprogram eller bidrag till universitetsstudier för dem som önskar eller behöver vidare utbildning för att nå sina mål. Exakt vad som inkluderas beror som sagt på flera olika faktorer.