Att göra en marknadsundersökning

Som företagare bör man ju veta hur ens marknad ser ut. Vet man inte detta är det svårt att ta fram en fungerande strategi för företaget och utan en sådan blir det betydligt svårare, om inte omöjligt, att bli framgångsrik på marknaden.marknadsundersökning_313468502Punkter som man bör ha klart för sig så tidigt så möjligt, helst innan man ens startar, inkluderar:

  • Vilka är företagets målgrupp?
  • Finns det tillräckligt med kunder?
  • Vilka behov har dessa potentiella kunder?
  • Hur man ens företag tillfredsställa dessa behov?
  • Vilka som är företagets konkurrenter?
  • Kan man skilja sig från dessa på ett betydelsefullt sätt?

Detta är inte alltid lätt att göra på egen hand. Känner man dock att detta är något man kan göra själv finns det ett antal tips som kan vara bra att följa.Det första steget är ju såklart att ta reda på vilka som är ens målgrupp. Detta är i många fall ganska klart och tydligt, men har man till exempel en helt ny produkt att sälja kan det kräva lite efterforskning.Sedan måste man ju ha klart för sig vad det är kunderna vill ha. Kanske det enklaste sättet att göra detta är att faktiskt gå fram och fråga dem. Man kan till exempel ringa runt och be att få ställa några frågor till andra företag, organisationer och myndigheter. Tillvägagångssättet kommer i stort bero på vilken typ av tjänst eller produkt man erbjuder. Det är dock bäst att vara förberedd på att ganska få kommer att vilja svara.Ens konkurrenter kan man ju hitta antingen att genom söka på Gula Sidorna eller till och med gå runt i det lokala området och hitta de som erbjuder samma tjänster eller säljer samma produkter. Sedan kan man besöka deras webbplatser och se vad de fokuserar på. Om de försöker sälja mycket genom extrapriser och erbjudanden, om de verkar inrikta sig på en mer specifik målgrupp eller något annat som kan vara av värde att veta.